Analiza SWOT

 

Puncte tari

Puncte slabe
 • Apropierea de municipiul Cluj-Napoca;
 • Existenţa composesoratului cu terenuri mari cu utilităţi incluse;
 • Atractivitatea turistică a zonei;
 • Servicii turistice în Săvădisla, Vlaha;
 • Monumentele istorice din zonă;
 • Existenţa vechilor spaţii de vânzare ale cooperaţiei;
 • Infrastructură dezvoltată în Săvădisla şi în Finişel;
 • Locuri de muncă în comună;
 • Existenţa ONG-lor locale şi a grupurilor de iniţiativă locală;
 • Bugetul comunei este în creştere;
 • Existenţa fructelor de pădure şi a ciupercilor;
 • Cămine culturale;
 • Există pepinieră.
 • Drumuri deteriorate;
 • Reţeaua de comunicare slab dezvoltată (telefon, internet);
 • Lipsa punctelor sanitare;
 • Servicii sanitare necorespunzătoare; 
 • Lipsa reţelei de canalizare, apă potabilă;
 • Lipsa serviciilor de salubritate (Lita, Vlaha);
 • Mentalitatea oamenilor;
 • Curăţenia;
 • Starea de deteriorare a podeţurilor, şanţurilor şi trotuarelor existente;
 • Poluarea apei 
 • Lipsa amenzilor acordate celor care prin activităţile contribuie la deteriorarea şi poluarea mediului;
 • Transportul în comun mult diminuat;
 • Populaţia îmbătrânită;
 • Lipsa punctelor de desfacere, târg local (artizanat, obiecte de artă);
 • Lipsa căminului de bătrâni;
 • Capital local insuficient;
 • Lipsa terenurilor de sport;
 • Calitatea slabă a drumului dintre Finişel-Valea Ierii;
 • Număr redus a forţei de muncă calificată;
 • Lipsa unei centru de informare şi calificare; 
 • Lipsa reţelei, cailor de comunicare între primărie-cetăţeni;
 • Lipsa activităţilor culturale;
 • Clădiri publice vechi, în stare degradată;
 • Lipsa spaţiilor amenajate, locurilor de joacă;
 • Lipsă de spaţii verzi;
 • Lipsesc punctele de pompieri;
 • Evidenţă cadastrală incompetentă;

 


 


Oportunităţi Ameninţări
 • Serviciul social de îngrijire medicală;
 • Valorificare terenurilor;
 • Reabilitarea drumurilor de legătură spre Valea Ierii-Haşdate;
 • Înfiinţatrea unei ferme la Vălişoara, Hăşdate;
 • Unităţi de prelucrarea a laptelui (Vălişoara);
 • Proiecte şi fonduri europene;
 • Autostrada;
 • Creşterea valoriilor terenurilor;
 • Posibilitatea de concesionare a terenurilor agricole nefolosite;
 • Diversificarea acţiunilor economice;
 • Păstrarea tradiţiilor, aspectului rural;
 • Zonă de agrement la Stolna;
 • Zonă de locuit la Stolna;
 • Zona metropolitană (piaţă pentru produse locale);
 • Creşterea interesului pentru produse bioocologice;
 • Centru pentru bătrâni;
 • Transformarea sanatoriului;
 • Dezvoltarea infrastructurii în continuare;
 • Prelucrarea produselor locale;
 • Cursuri de calificare.
 • Lucrările la autostradă;
 • Lipsa investiţiilor locali, doar externi;
 • Intensificarea traficului;
 • Îmbătrânirea populaţiei;
 • Comunitatea de romi în creştere;
 • Zootehnia în scădere;
 • Zonă metropolitană, pierderea specificului local;
 • Dezvoltartea zonelor Muntele Băişorii, Valea Ierii;
 • Dispariţia pădurilor;
 • Sanatoriul TBC;
Înapoi