Infrastructura

Infrastructura locală


Învăţământul, cultura şi ocrotirea sănătăţii
În comuna Săvădisla funcţionează şapte grădiniţe  şi 7 şcoli  gimnaziale si primare din care 3 şcoli cu clasele I-VIII  , iar 3 şcoli  cu clasele I - IV, cu un număr total de 374 elevi inclusiv copii din grădiniţe şi 40 cadre didactice. Astfel Scoala gimnazială JOZSEF  BOBELY  Savadisla cu predare în limba maghiară ,cu satele Savadisla , Liteni si Vlaha are un efectiv de 168 elevi si prescolari ,  19 cadre didactice ( profesori , învăţători ,educatori ), iar Scoala gimnazială Hăşdate - Finişel cu satele  Finisel , Hăşdate , Lita si Stolna are un număr de 205 elevi si preşcolari  cu 21 cadre didactice . Clădirile dispun de 38 încăperi dotate cu mobilier şi material didactic. Lipsa locurilor de muncă în comună determină tineretul să plece la oraş şi aceasta determină că în satele comunei să rămână numai populaţia îmbătrânită. Din acest motiv numărul copiilor din şcoli şi grădiniţe este în scădere. În Vălişoara din această cauză şcoala şi grădiniţa nu mai funcţionează.


În comună funcţionează 8 cămine culturale şi o bibliotecă publică cu peste 10.000 de volume. În anul 1999 s-a iniţiat realizarea unui pliant al comunei cu ajutorul unei firme din Cluj, dar din lipsă de bani nu s-a putut finaliza. Tot în acea perioadă s-a iniţiat realizarea unei foi de informare locală în colaborare cu primăria. Din lipsă de sprijin financiar s-a realizat numai foaia de informare locală a satului Săvădisla, KALOTA-SZEGELET şi un pliant de prezentare a acestei localităţi, prin colaborare cu Asociaţia Civilă pentru Dezvoltare Comunitară şi Integrare Europeană Săvădisla. Datorită colaborării cu asociaţia mai sus amintită satul Săvădisla are şi o pagină WEB în limba maghiară, în varianta de probă şi un CD de prezentare în limba engleză.


În comuna Săvădisla există amenajat un muzeu sătesc cuprinzând obiecte de îmbrăcăminte şi mobilier specifice portului popular şi gospodăriilor ţărăneşti din satul Săvădisla, muzeu patronat de biserica reformată din localitate. În satele Finişel şi Stolna există două biserici ortodoxe construite înainte de 1900 acestea fiind considerate monumente istorice. De asemenea în satul Vlaha se află o biserică romano-catolică, care prezintă importanţă deosebită, fiind foarte veche. În păşunea satului Liteni la limita cu hotarul satului Săcel, la 8 km de Săvădisla se află vestigiile unei cetăţi Cetatea lui Gelu (Géczy), zona respectivă fiind protejată pe o suprafaţă de aproximativ 2 hectare.


Cele mai mari atracţii culturale sunt zilele satelor Săvădisla şi Vlaha. În fiecare an, în luna iunie cu ocazia Zilelor Satului Săvădisla are loc întâlnirea internaţională a Corurilor iar cu ocazia Zilelor Satului Vlaha în luna august are loc şi o întâlnire internaţională a formaţiilor de dansuri populare. Aceste evenimente sunt vestite atât prin calitatea artistică a manifestărilor cît şi prin prezentarea porturilor populare dintr-o arie destul de largă.

Serviciul de sănătate publică este asigurat de către  doi medici de familie si 2 asistenţi  cu  cabinete individuale în satul  Săvădisla, 2 medici  stomatologi cu activitate în cabinete individuale private în satul Savadisla si 1 cabinet stomatologic in satul Vlaha , 3 puncte farmaceutice in Savadisla si Vlaha deservite de 4 cadre calificate , iar în caz de urgenţă de sanatoriul TBC, care aparţine de Spitalul Clinic TBC Cluj cu o capacitate de 105 paturi.
În satele Săvădisla şi Vlaha funcţionează  3 cabinete medicale individuale private de medicină generală, iar în satele Finişel, Lita, Hăşdate, Liteni asistenţa sanitară se asigură prin punctele sanitare amenajate de consiliul local.

Asistenţa sanitar-veterinară este asigurată de un medic veterinar şi un tehnician, activitatea fiind privatizată şi cabinetul fiind în satul Vlaha.


Căi de transport
Comuna este străbătută de DJ 107 M Luna de Sus - Buru, drum ce trece prin satele Vlaha, Săvădisla, Lita şi Liteni, făcând legătura între drumul naţional Cluj - Oradea , drumul Turda - Câmpeni si drumul judetean Lita -Turda.

DJ 107 M are o lungime pe raza comunei noastre de aproximativ 16 km fiind asfaltat .


Străzile comunale au o lungime totală de 43,078 km , din care DC.99 Lita -Haşdate   pe portiunea din intravilan are o lungime de 3,2 km.

 

Lungimea străzilor din satele comunei   se prezintă astfel

Satul Savadisla   5,831 km din care 4,286 km asfaltat

Satul Finisel       5,253 km din care asfaltat0,700 km

Satul Hăşdate    7,354 km din care asfaltat 1,200 km

Satul Lita           6,175 km din care asfaltat 2,750 km

Satul Liteni        3,400 km din care asfaltat 2,050 km

Satul Stolna       4,175 km din care asfaltat 0,725 km

Satul Valişoara   2,315 km din care asfaltat  0,120 km

Satul Vlaha        8,575 km din care asfaltat 5,769 km

 

In toamna anului 2013 au început lucrările de modernizare prin asfaltare la drumurile Savadisla - Finişel  si Podul Stolnei -Stolna , lucrările de asfaltare urmînd a se finaliza cel mai tîrziu în luna iunie 2014 .
Comuna Săvădisla nu dispune de transport feroviar, cea mai apropiată gară de cale ferată fiind cea de la Cluj.

Transportul persoanelor spre Cluj-Napoca si retur se asigură prin cursele societăţii comerciale  FANY

 

Reţelele de utilităţii


Localităţile aparţinând comunei Săvădisla sunt racordate la sistemul naţional de energie electrică, reţeaua este suficient dimensionată în raport cu cerinţele actuale ale populaţiei. Gradul de racordare a comunei la sistemul de energie electrică este de 99%.
Satele Săvădisla ,Vlaha , Finisel si Stolna au  sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare , lungimea retelei  de apă fiind de 14,5 km cu un bazin de 200 mc în satul Savadisla  dată în folosintă în anul 2003 , retea de apă extinsă în anul 2010 cu încă 17,919 km , precum si o reţea de canalizare în lungime de 16,725 km dată în folosinţă în anul 2010. În satele Lita , Hăşdate şi Valisoara  alimentarea cu apă se face prin fîntîni proprii sau prin  captarea de izvoare  realizată de grupuri de familii . In satul Liteni există o reţea de aproximativ 3 km pentru alimentarea cu apă prin bazinele existente în păşunea comunală .

De asemenea în satele Savadisla , Vlaha , Finisel si Stolna există reţea publică de gaze naturale deservită de CPL Concordia  la care s-au racordat aproximativ  500 gospodării .
Transportul gunoiului menajer este asigurat săptămînal prin firma de salubritate din Cluj-Napoca . reducându-se astfel în cea mai mare măsură poluarea mediului.
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de Romtelecom, în comuna Săvădisla există peste 600 abonaţi la sistemul de telecomunicaţii. O pondere semnificativă a populaţiei tinere apelează la serviciile telefoniei mobile, în special la reţelele Orange şi Vodafone. La nivelul comunei sunt 1063 de abonaţi radio şi 1097 abonaţi TV. De asemenea există televiziune prin cablu precum si televiziune prin antene parabolice .

Înapoi