Legislatie fond funciar

  • L.1/1991 - legea fondului funciar
  • L.169/1997 -lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  • L.1/2000 - lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.
  • L.247/2005 privind reforma în domeniiile proprietăţii şi justiţiei, precum si unele măsuri adiacente.
  • HG.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.
Înapoi