Anunt licitatie masa lemnoasa februarie 2018
2018-02-08 16:16:29

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 757/08.02.2018

 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior și masă lemnoasă provenită din tăieri ilegale

 

 

    Organizatorul licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35

judetul CLUJ ,  număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

    Data şi ora desfăşurării licitaţiei22 februarie 2018, ora 10

    Locul desfăşurării licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )

    Tipul licitaţiei:licitaţie publică cu strigare

    Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

    Data şi ora organizării preselecţiei: 19 februarie 2018 ora 15,00.

    Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 19 februarie 2018,ora 10,00

    Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.primariasavadisla.ro

   Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 2258 mc  din care pe natură de produse:   

    - produse principale codru: 1789 mc

    - produse secundare rărituri: 469

 şi respectiv, pe specii şi grupe de specii:

    - brad: 99 mc, din care lemn lucru: 69 mc, coaja: 7 mc, lemn de foc: total: 23 mc, craci: 6

    - molid: 1988 mc, din care: lemn lucru: 1418 mc, coaja: 162 mc, lemn de foc: total: 408 mc, craci: 86 mc

    - fag: 80 mc, din care: lemn lucru: 80 mc, coaja: 4 mc, lemn de foc: total: 50 mc, craci: 6 mc

    - mesteacăn: 37 mc, din care: lemn lucru: 19 mc, coaja: 4 mc, lemn de foc: total: 14 mc, craci: 2 mc

    Produse provenite din tăieri ilegale: 12,77 mc:

 - molid din tăieri ilegale: 12,77 mc, din care: lemn lucru: 12,77 mc

 

      Lista  partizilor:

 

 

 

 

Nr.crt

Denumirea partidei si nr. Act de punere in valoare

Specia

Volum brut pe picior

mc

Pretul de

pornire a

licitatiei

Pasul de licitatie

Lei/mc

1.

Nr. 561/09.01.2018

Huda Mica,

Ocolul Silvic Turda

Molid

Mesteacăn

432 mc

37 mc

230 lei/mc

80 lei/mc

12 lei/mc

4 lei/mc

2.

Nr. 626/29.12.2017

Hoanca Mare

Ocolul Silvic Turda

Brad

Molid

51 mc

1437 mc

220 lei/mc

230 lei/mc

 

11 lei/mc

12 lei/mc

3.

Nr. 678/11.01.2018

Paraul Hoanca Mare

Brad

Molid

Fag

48 mc

119 mc

134 mc

220 lei/mc

230 lei/mc

220 lei/mc

11 lei/mc

12 lei/mc

11 lei/mc

4.

Material lemnos provenit din tăieri ilegale

Molid

12,77 mc

300 lei/mc

15 lei/mc

 

     Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica a comunei Savadisla.

    Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, urmand să se organizeze o noua licitatie .

    Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 judetul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 12.02.2018

    Pentru informaţii şi date suplimentare: persoana de contact Marian Ramona-Bianca, secretar, telefon 0264374271, fax 0264374433,  e-mail: primsav@yahoo.com

 

                               PRIMAR,

                             Tamas Gebe Andrei

 

 

Fișiere atașate

Înapoi