Anunt licitatie/neociere masa lemnoasa aprilie 2018
2018-04-10 11:20:01

 

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 2137/10.04.2018

 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

    Organizatorul licitaţiei/negocierii:Comuna Savadisla, satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ ,  număr de telefon: 0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

    Data şi ora desfăşurării licitaţiei/negocierii23 aprilie 2018, ora 10

    Locul desfăşurării licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul Primariei )

    Tipul licitaţiei/negocierii:licitaţie publică cu strigare/negociere

    Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

    Data şi ora organizării preselecţiei: 18 aprilie 2018 ora 15,00.

    Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 18 aprilie 2018,ora 10,00

    Lista partizilor care se licitează/negociaza, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.primariasavadisla.ro

   Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 469  mc  din care pe natură de produse:   

    - produse principale codru: -

    - produse secundare rărituri: 469

 şi respectiv, pe specii şi grupe de specii:

    - molid: 432 mc, din care: lemn lucru: 336 mc, coaja: 43 mc, lemn de foc: total: 53 mc, craci: 21 mc

    - mesteacăn: 37 mc, din care: lemn lucru: 19 mc, coaja: 4 mc, lemn de foc: total: 14 mc, craci: 2 mc

     Lista  partizilor:

 

Nr.crt

Denumirea partidei si nr. Act de punere in valoare

Specia

Volum brut pe picior

mc

Pretul de

pornire a

licitatiei/negocierii

Pasul de licitatie Lei/mc

1.

Nr. 61/09.01.2018

Huda Mica,Ocolul Silvic Turda

Molid

Mesteacăn

432 mc

37 mc

110 lei/mc

110 lei/mc

6 lei/mc

6 lei/mc

 

     Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica a comunei Savadisla.

    Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, avand in vedere faptul ca este a treia procedura organizata pentru aceasta partida in anul 2018.

    Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 judetul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 11.04.2018.

    Pentru informaţii şi date suplimentare: persoana de contact Marian Ramona-Bianca, secretar, telefon 0264374271, fax 0264374433,  e-mail: primsav@yahoo.com

 

                               PRIMAR,

                             Tamas Gebe Andrei

 

 

Fișiere atașate

Înapoi