Proiect buget 2018
2018-01-18 16:01:59

 

Anunţ

privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Savadisla pentru anul 2018

 

            In baza prevederilor art. 39 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si in baza prevederilor Legi nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Comuna Săvădisla aduce la cunoștință publică elaborarea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Savadisla pentru anul 2018.

            Prezentul anunț este însoțit de expunerea de motive a Primarului comunei, de referatul de aprobare al compartimentului contabilitate al Primariei Săvădisla și de textul proiectului menționat impreuna cu Anexele aferente.

            Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

Perioada limită de depunere contestatiilor, propunerilor, sugestiilor privind proiectul de act normativ menționat este cuprinsă între datele de 19 ianuarie - 02 februarie 2018. Acestea se pot depune la registratura Primăriei comunei Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, de luni până vineri orele 08-15, prin posta, avand ca destinatar adresa mai sus mentionata, prin posta electronica la adresa primsav@yahoo.com si prin fax la numarul 0264374275.

            Afișat azi, data de 18.01.2018

 

Secretar,

Marian Ramona-Bianca

 

 

Fișiere atașate

Înapoi