Rezultate selectie dosare concurs
2018-01-04 13:35:23

 

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr.  39/04.01.2018

 

Proces-verbal de afisare a rezultatului selectiei

dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare din 15.01.2018

 

 

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. Focșan Adrian Nicu

Admis

 

2 Fărcaș Călin Grigore

Admis

 

3. Kun Greta Bernadett

Admis

 

4. Bardoș Csaba Peter

Admis

 

5. Komaromi Pașca Menuela

Admis

 

6. Seman Mihai

Admis

 

7. Todea Alina Anuța

Respins

Lipsa documente dosar: adeverinta medicala, cazier, curriculum vitae - art. 6 din Hg nr. 286/2011

           

 

Afisat astazi, data de 04.01.2018, ora 13:15.

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, prin depunerea in scris a contestatiei la sediul Primariei, Savadisla nr. 35, judetul Cluj, prin fax la numarul  0264/374275 sau pe adresa de email: primsav@yahoo.com.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.01.2018, ORA 10.

Secretar comisie,

Matyas Annamaria - referent III asistent,

 

 

Fișiere atașate

Înapoi