Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2013 Privind aprobarea inceperii demersurilor pentru infiintarea unei grupe de jandarmi in comuna Savadisla. 2013-01-31
8 / 2013 Privind organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea a doua imobile situate in satul Vlaha. 2013-01-31
7 / 2013 Privind trecerea In domeniul privat al comunei Savadisla a suprafetelor de terenuri situate in satul Vlaha identificate conform schitelor si tabelului anexate. 2013-01-31
6 / 2013 Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului pe anul 2013. 2013-01-31
5 / 2013 Privind aprobarea procedurii de concesiune a bunurilor imobile apartinind domeniului privat al comunei Savadisla , aflate in administrarea Consiliului local Savadisla. 2013-01-31
4 / 2013 Privind documentatia topografica pentru dezlipire imobil inscris in CF.51677 Savadisla , nr. cadastral 51677 .categoria de folosinta pasune , In vederea inscrierii in CF. 2013-01-24
3 / 2013 Privind valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, idexate conform HG 1309/2012 se reduc cu 16,05 %. 2013-01-24
2 / 2013 Privind valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013 aprobate prin hotararea nr.77/29 noiembrie 2012 se indexeaza cu 16,05 %. 2013-01-24
37 / 2012 Privind aprobarea contractului de comodat privind spațiul medical situat în Finisel în incinta căminului cultural 2012-04-26
36 / 2012 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a calculatoarelor și internetului de către public în Biblioteca comunală Săvădisla 2012-04-26
35 / 2012 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr.28/29 martie 2012 privind stabilirea taxelor de pășunat și repartizarea pășunii în anul 2012 2012-04-26
34 / 2012 Privind aprobarea contractului de comodat privind spațiul medical situat în Săvădisla nr.371 2012-04-26
33 / 2012 Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire CASA UNIFAMILIALĂ P, BAZIN VIDANJABIL , ÎMPREJMUIRE și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI în satul SĂVĂDISLA FN 2012-04-26
32 / 2012 Privind aprobarea contului de închiriere a exercițiului bugetar pe anul 2011 2012-04-26
31 / 2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-04-26
Înapoi