Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2012 Privind însușirea tarifelor pentru serviciile de salubrizare stabilite de S:C: SALPREST-RAMPA S.A. Cluj începând ci 01.02.2012 2012-02-23
14 / 2012 Privind bugetul local ,lista de investiții și programul de achiziții publice pe anul 2012 2012-02-01
13 / 2012 Privind organizarea și funcționarea învățământului preșcolar, primar și gimnazial în comuna Săvădisla 2012-02-01
12 / 2012 Privind organizarea unei licitații publice pentru încheierea unui spațiu pentru activități comerciale 2012-02-01
11 / 2012 Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire CASĂ FAMILIALĂ în satul Vlaha,nr. cadastral 50274 2012-02-01
10 / 2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire Casă Familială și Anexă Gospodărească în satul Vlaha, CF.999 2012-02-01
9 / 2012 Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-Metropolitan Cluj 2012-02-01
8 / 2012 Privind aprobarea derulării programului ”Promovarea valorilor familiale și culturale” în comuna Săvădisla 2012-02-01
7 / 2012 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Krasznai Marton 2012-02-01
6 / 2012 Privind declararea ca vacant a unui mandat de consilier local 2012-01-26
5 / 2012 Privind revocarea Hotărârii nr.50/24 noiembrie 2011 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 42,45 ha în extravilanul satului Lita 2012-01-26
4 / 2012 Privind dezmembrarea suprafeței de 165 ha pașune din suprafața totală de 1328,47 ha în vederea înscrierii in cartea funciară 2012-01-26
3 / 2012 Privind aprobarea numărului de asistenți personali pe anul 2012 2012-01-26
2 / 2012 Privind impozitele și taxele locale pe anul 2012 2012-01-26
1 / 2012 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2011 2012-01-11
Înapoi