Proiecte de hotărîre
2013-10-14

A N U N T Pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Savadisla din 31 octombrie 2013 se propun următoarele proiecte de hotărîri 1.Proiect de hotărîre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2013 si alocarea unor fonduri cultelor religioase . 2.Proiect de hotărîre pentru însuşirea INVENTARULUI bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Savadisla . 3.Proiect de hotărîre pentru aprobarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor romani aparţinînd minorităţii romilor în comuna Savadisla . Persoanele interesate au posibilitatea să solicite informaţii sau să facă propuneri privind proiectele de mai sus . Telefon 0264374271 sau pe e-mail primsav@yahoo.com SECRETAR Dumitru Moldovan
Înapoi