Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
81 / 2017 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate integral din venituri proprii 2017-12-21
80 / 2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Săvădisla 2017-12-21
79 / 2017 privind aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE P+M, IMPREJMUIRI, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE” in satul Savadisla, comuna Savadisla, jud. Cluj 2017-12-21
78 / 2017 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului achiziții publice și juridic 2017-12-21
77 / 2017 privind validarea Dispoziției cu nr. 316 din data de 20.12.2017 privind majorarea bugetului local cu sume defalcate de TVA 2017-12-21
76 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. 2017-12-21
75 / 2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018 2017-12-21
74 / 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna noiembrie a anului școlar 2017-2018 2017-12-21
73 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala Sp+P+M, imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati si amenajari exterioare”in satul Savadisla, comuna Savadisla, jud. Cluj 2017-12-21
72 / 2017 privind stabilirea modalității de vanzare și a prețului per arbore provenind din fondului forestier al comunei Săvădisla – brazi Craciun 2017-12-11
71 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-11
70 / 2017 privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-12-11
69 / 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 2017-12-11
68 / 2017 privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru modificarea si completarea contractului de inchiriere nr. 5990/27.11.2013 incheiat cu CMI Oltean Mihai-Ioan 2017-11-28
67 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-11-28
Înapoi