Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 Privind aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru doamna Pop Maria, Finisel nr. 129 2017-09-19
50 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-19
49 / 2017 Privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru efectuarea lucrarilor de descoplesire a plantatiilor din fondul forestier al comunei Savadisla 2017-09-19
48 / 2017 Privind modificarea si completarea Hotararii nr. 43 din data de 17.08.2017 privind stabilirea modalitatii de vanzare si a pretului pe metru cub de masa lemnoasa apartinand fondului forestier al Comunei Savadisla 2017-09-19
47 / 2017 Privind modificarea si completarea Hotararii nr. 39/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-09-12
46 / 2017 Privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru construire de tabara recreativa pe terenul proprietatea numitului Gyorkos-Zsido Oszkar, situat in intravilanul localitatii Savadisla 2017-09-12
45 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2017-09-12
44 / 2017 Privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru modificarea si completarea contractului de inchiriere nr. 230/5472/15.03.2006 incheiat cu C.N. Posta Romana S.A. 2017-09-12
43 / 2017 Privind stabilirea modalitatii de vanzare si a pretului pe metru cub de masa lemnoasa apartinand fondului forestier al Comunei Savadisla 2017-08-17
42 / 2017 Privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-08-17
41 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-08-17
40 / 2017 Privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutorului de urgenta 2017-08-17
39 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-07-27
38 / 2017 Privind stabilirea cunatumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali ai comunei Savadisla 2017-07-27
37 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-07-27
Înapoi