Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2017 privind acordarea premiului în cuantum de 400 de lei cuplurilor care au împlinit 50 ani de casatorie 2017-11-28
65 / 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru anul școlar 2017-2018 2017-11-28
64 / 2017 privind stabilirea cuantumului și aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2017-2018 2017-11-28
63 / 2017 privind aprobarea reorganizarii „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta „ al comunei Savadisla, judetul Cluj 2017-11-28
62 / 2017 privind modificarea și completarea Hotararii nr. 58 din data de 24.10.2017 privind alocarea unor fonduri banesti pentru sprijinirea unitatilor de cult din Comuna Savadisla 2017-11-28
61 / 2017 Privind vanzarea la licitatie publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior 2017-10-24
60 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-10-24
59 / 2017 Privind vanzarea directa de masa lemnoasa fasonata din fondul forestier al comunei Savadisla 2017-10-24
58 / 2017 Privind alocarea unor fonduri banesti pentru sprijinirea unitatilor de cult din Comuna Savadisla 2017-10-24
57 / 2017 Privind reactualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-10-24
56 / 2017 Privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general 2017-10-24
55 / 2017 Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism aferent comunei Savadisla 2017-10-24
54 / 2017 Privind aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru domnul Vadas Iosif, Vlaha nr. 211/C 2017-10-24
53 / 2017 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Savadisla in calitate de membru al Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Hasdate-Finisel si al Scolii Gimnaziale “Borbely Jozsef” Savadisla 2017-10-24
52 / 2017 Pentru modificarea si completarea hot. nr.22/27 martie 2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săvădisla 2017-09-19
Înapoi