Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2017 Privind inchirierea unei suprafete de 34,80 mp (o camera) in cladirea caminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A 2017-07-13
35 / 2017 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Savadisla in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si/sau director adjunct de la Scoala Gimnaziala Hasdate-Finisel 17 iulie 2017 2017-07-13
34 / 2017 Privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru punerea la dispozitie a contractului de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale in Comuna Savadisla, Bancii Intesa Sanpaolo Bank Romania SA 2017-06-29
33 / 2017 Privind revocarea Hotararii nr. 21 din data de 25.05.2017 privind alocarea unor fonduri banesti pentru sprijinirea unitatilor de cult din Comuna Savadisla. 2017-06-29
32 / 2017 Privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului de urbanism si cadastru 2017-06-29
31 / 2017 Privind stabilirea modalitatii de vanzare si a pretului pe metru cub de masa lemnoasa apartinand fondului forestier al Comunei Savadisla 2017-06-29
30 / 2017 Privind aprobarea contractului de constituire drept de acces pentru realizarea accesului pe proprietatea publica a Telekom Romania Communication SA asupra terenului situat in localitatea Lita, Comuna Savdisla, Str. Principala nr. 78 (in fata Caminului Cultural) pentru instalare, intretinere, inlocuire echipamente comunicatii electronice. 2017-06-29
29 / 2017 De actualizare a statului de functii al comunei Savadisla si cuprinderea posturilor de asistent personal in cadrul acestuia 2017-06-29
28 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 2017-06-29
27 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din data de 29.06.2017 2017-06-29
26 / 2017 Privind modificarea HCL Savadisla nr. 13/2017 privind masuri pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2017 2017-05-25
25 / 2017 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Savadisla nr. 6/23.02.2017 privind aprobarea unor reguli privind colectarea si trasportul deseurilor 2017-05-25
24 / 2017 Privind aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru obiectivul de investitii „prelungire conducta de apa” sat Vlaha 2017-05-25
23 / 2017 Pentru aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru obiectivul de investitii „lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare Electrica” sat Hasdate nr 13 E 2017-05-25
22 / 2017 Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Săvădisla pentru activităţi nonprofit de interes local 2017-05-25
Înapoi