Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla pentru anul 2018 2018-02-28
14 / 2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 80/21.12.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care acatuiesc domeniul public al comunei Savadisla. 2018-02-28
13 / 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP. 2018-02-28
12 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla si de masa lemnoasa provenita din taieri ilegale 2018-02-28
11 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna ianuarie a anului școlar 2017-2018 2018-02-28
10 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: ,, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului extindere retea de canalizare menajera , strada Verofeny si canalizare, pensiunea Harmonia Mundi , localitatea Vlaha , comuna Savadisla “. 2018-02-28
9 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: “infrastructura de apa si apa uzata in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj”- programul PNDR-Masura 7.2. 2018-02-28
8 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-05
7 / 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 2018-01-25
6 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Savadisla pentru proiectul ” Modernizare LEA JT si bransament in localitatea Valisoara, judetul Cluj” 2018-01-25
5 / 2018 privind conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Comunei Savadisla 2018-01-25
4 / 2018 privind stabilirea modalitatii de utilizare a masei lemnoase provenite din taieri ilegale 2018-01-25
3 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla 2018-01-25
2 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna decembrie a anului școlar 2017-2018 2018-01-25
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2017 2018-01-05
Înapoi